Hasii Lede nad Szavou
Jmno Heslo

Zprva | 10. nor 2021, 07:22

Evropský den linky 112

Zítra dne 11.2.2021 si opět připomeneme Evropský den tísňové linky 112.

Linka 112 obsluhovaná v České republice Hasičským záchranným sborem patří svojí technologií mezi evropskou špičku a byla oceněna Asociací evropského čísla tísňového volání za špičkové systémové a technologické řešení jednotného evropského čísla tísňového volání v ČR a implementaci progresivních směrů v oblasti eCall.

O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech EU bylo rozhodnuto již v roce 1991. Počátky projektu tísňové linky 112 v ČR sahají až do roku 1996. Smyslem zřízení této celoevropské tísňové linky bylo poskytnout občanům členských států EU možnost obrátit se v nouzové situaci na záchranné složky prostřednictvím stejného čísla bez ohledu na to, ve které zemi se zrovna nacházejí, zdarma a z jakéhokoliv telefonního přístroje.

V ČR v současnosti funguje 14 krajských call center linky 112. Centra tísňového volání jsou vzájemně zastupitelná, tj. v případě přetížení nebo výpadku centra v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na jiná volná operační pracoviště.

Na 112 se lze jako na jedinou tísňovou linku dovolat bez SIM karty, bez kreditu a pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora a to i z uzamčeného telefonu.

Technologie umožňuje identifikovat adresu volajícího z pevné sítě, automaticky určit polohu mobilního telefonu při tísňovém volání, využít pravidelně aktualizované elektronické mapové podklady, zjistit identifikační kód mobilního přístroje nebo určit mobilního operátora volajícího.

Když voláte na tísňové číslo:

1) Uveďte co se stalo a jestli se někdo zranil,
2) uveĎte kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici,
3) řekněte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte,
4) odpovězte operátorovi na jeho otázky a
5) udělejte, co operátor říká a nezavěšujte první.

V Americe je obdobou linky 112 linka 911. Při vytočení linky 911 v Evropě budete přesměrováni na linku 112.

Závěrem lze upzornit, že v případě zneužití tísňové linky fyzická osoba, která uskutečňuje vědomě zlomyslná volání, se dopouští přestupku dle § 119 odst. 1 písm. e) zákona o elektronických komunikacích. Český telekomunikační úřad této osobě může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

Při vyčerpání všech dostupných možností, pokud dochází nadále k uskutečňování zlomyslných volání, může pracoviště příjmu tísňových volání požádat podnikatele, který provozuje telekomunikační síť, o trvalé zamezení přístupu předmětného koncového zařízení do sítě, tedy jeho zablokování.
Daniel Horký
Fondy Evropsk Unie Kraj Vysoina FOND VYSOINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysoina
299661