Hasii Lede nad Szavou
Jmno Heslo

Zprva | 12. listopad 2020, 06:04

Činnost ledečských hasičů při "druhé vlně"

Současná nepříznivá doba a lidské a životní situace zapříčiněné a ovlivněné tzv. "druhou vlnou" Covidové pandemie a jejími následky se dotkly snad úplně každého. Pocit nejistoty, vratkosti bezpečí a nárůst dosud neosvojených činností v rodinách i jiných sociálních skupinách, různými způsoby dopadá na psychiku každého člověka. Přesto vždy a za každé situace se lze spolehnout, že složky integrovaného záchranného systému, jehož jsou hasiči pilířem, udělají vše pro to, aby jakoukoliv mimořádnou událost a její následky zmírnily anebo eliminovaly.

Ledečští dobrovolní hasiči, kteří jsou všichni tzv. "obyčejní" lidé, kteří mají své rodiny, práci, životy a s tím související povinnosti a obtíže, stejně jako všichni ostatní, opět prokazují, že lze udělat něco navíc a že sbor a jeho jednotka, i přes ztížené podmínky stále funguje tak, jak má a to ať se jedná o zásahovou činnost, pomoc městu anebo dobročinné aktivity.

Ve večerních hodinách dne 11.11.2020 byl jednotce vyhlášen poplach, kdy se jednalo o požár sazí v komíně. Jednotka vyjela na místo události a zasahovala zde spolu s jednotkou HZS a SDH Kožlí.

V úterý dne 10.11.2020 byla jednotka vyslána k odstranění nebezpečného stavu, který vyvolaly dva padlé stromy v toku řeky Sázavy před náhonem u jednoho z ledečských jezů.

Dne 9.11.2020 byla stejně jako v uplynulých letech vyhlášena dobročinná sbírka, v letošním roce se jedná o nákup dárků pro klienty Centra denních služeb Barborka a Odlehčovací služby Adapta. I v letošním roce projekt koordinuje Jana Doležalová a jeho průběh lze sledovat a podpořit na Facebooku.

Dárci se mohou podílet na zajištění dárků pro klienty uvedených zařízení, kteří neměli v životě tolik štěstí, aby mohli trávit Vánoce jako ostatní.

Adapta Jihlava poskytuje podporu těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Do cílové skupiny služby spadají osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 7 – 64 let.

Centrum denních služeb Barborka, nejvýraznější článek Háty, o. p. s., začalo poskytovat ambulantní sociální službu v říjnu 2014. V současné době jsou jeho cílovou skupinou děti a dospělí s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením ve věku 7 – 80 let.

Níže, pod fotografiemi, jsou uvedeny seznamy přání klientů Adapty a Háty. S případnými nabídkami se prosím obracejte na Janu Doležalovou prostřednictvím e-mailu: projektvanoce2020@seznam.cz, aby se některé dary nesešly dvojmo anebo některé naopak nebyly opomenuty.
1 2 3 4 1 2 3
Daniel Horký
Fondy Evropsk Unie Kraj Vysoina FOND VYSOINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysoina
234918