Hasii Lede nad Szavou
Jmno Heslo

Zprva | 7. z 2020, 08:41

Okresní konference a volby

Dne 5.9.2020 proběhla v Krásné Hoře konference představitelů sborů dobrovolných hasičů v okrese Havlíčkův Brod.

Po řádně proběhlém jednání bylo přijato následující usnesení:

Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu Havlíčkův Brod konaného dne 5. září 2020 v Krásné Hoře, po vyslechnutí všech zpráv o činnosti okresního sdružení hasičů, výsledku hospodaření v roce 2019, návrhu rozpočtu na rok 2020, provedených volbách, připomínkách a návrzích, schválilo

1) Zprávu o činnosti OSH v letech 2015 až 2019
2) Výsledek hospodaření v roce 2019
3) Rozpočet na rok 2020
4) Zprávu okresní kontrolní a revizní rady
5) Zprávu mandátové a volební komise
6) Zaměření činnosti OSH období let 2020 – 2025
7) Stanovisko OSH k návrhu změn stanov přednesené ve zprávě o činnosti

a dále zvolilo:

1) starostu OSH pana Josefa Stejskala
2) náměstky starosty OSH pana Jiřího Rainiše, Karla Kutlvašra, Jana Cihláře, Pavla Rutsche
3) předsedu okresní kontrolní a revizní rady pana Jaroslava Moravce

4) 5 členů okresní kontrolní a revizní rady dle zápisu volební komise
5) 18 členů výkonného výboru dle zápisu volební komise
6) delegáty na VI. sjezd SH ČMS, který se bude konat 12. prosince 2020 v Brně ve složení:
Josef Stejskal, Jiří Rainiš, Karel Kutlvašr, Jan Cihlář, Pavel Rutsch, Květa Smutná, Josef Meloun, František Grubauer ml., náhradník Jaroslav Moravec
7) delegáty na shromáždění delegátů OSH v Kraji Vysočina, které se bude konat 8. října 2020 ve Žďáře nad Sázavou ve složení:
Josef Stejskal, Jiří Rainiš, Karel Kutlvašr, Jan Cihlář, Pavel Rutsch, Květa Smutná, Josef Meloun, František Grubauer ml., Jaroslav Nácovský, náhradník Jaroslav Moravec.

Další informace jsou uveřejněny zde.
1 2 3
Daniel Horký
Fondy Evropsk Unie Kraj Vysoina FOND VYSOINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysoina
234918