Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 15. červen 2020, 07:37

ZábavnĂ© odpoledne v OstrovÄ›

V sobotu dne 13.6.2020 se ledečštĂ­ dobrovolnĂ­ hasiÄŤi spolu s kolegy z Hradce zúčastnili v OstrovÄ› zábavnĂ©ho odpolednÄ› na hĹ™išti u KamennĂ©ho stáda. PříjemnĂ© odpoledne s programem doplnili hasiÄŤi ukázkou požárnĂ­ho zásahu, pĹ™i kterĂ© bylo od vodnĂ­ho zdroje vytvoĹ™eno dopravnĂ­ vedenĂ­ do cisterny a ĂştoÄŤnĂ© vedenĂ­ D25 a z cisterny pak ĂştoÄŤenĂ© vedenĂ­ C52 stĹ™ednĂ­ pÄ›nou. Po ukázce hasiÄŤi káceli máj a vzhledem k příznivĂ©mu poÄŤasĂ­ uĹľili volnĂ© odpoledne.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Daniel HorkĂ˝
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
234918