Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Ocenění

Členové Sboru dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou bývají za svojí činnost ve sboru oceňováni různými institucemi a orgány. Níže je uvedený výčet oceněných členů. Jsou uvedena i ocenění udělená před rokem 1989, neboť hasičská činnost – požární represe ani prevence – záchrana a ochrana majetku, zdraví a životů – nikdy neměla skutečný politický rozměr.

Seznam oceněných členů

Nikoliv všichni uvedení jsou stále členy sboru. Čest památce těm, kteří naše řady opustili řízením osudu. Ti, kteří opustili naše řady svým přičiněním, nechť vědí, že jejich předchozí práce či zásluhy nejsou popírány.

Máte zájem o hudební akci ke konci prázdnin pořádanou ledečskými hasiči?
Ano
41.9%
(83)
Ne
58.1%
(115)
Připravované akce
Momentálně žádnou akci nepřipravujeme.
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
298103