Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Funkční označení

Členové a funkcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Člen SH-ČMS
Člen SH-ČMS
Člen SH-ČMS po 3 letech
Člen SH-ČMS
po 3 letech
Člen SH-ČMS po 5 letech
Člen SH-ČMS
po 5 letech
Člen SH-ČMS po 8 letech<br />velitel družstva (hlídky)
Člen SH-ČMS
po 8 letech
velitel družstva (hlídky)
Člen SH-ČMS po 10 letech<br />člen rady MH
Člen SH-ČMS
po 10 letech
člen rady MH
vedoucí kolektivu
vedoucí kolektivu
Člen SH-ČMS<br />člen výboru<br />revizor
Člen SH-ČMS
člen výboru
revizor
Člen SH-ČMS<br />náměstek starosty<br />velitel SDH<br />předseda RR
Člen SH-ČMS
náměstek starosty
velitel SDH
předseda RR
starosta SDH
starosta SDH
aktivista okrskového<br />výboru
aktivista okrskového
výboru
člen okrskového<br />výboru<br />okrskové RR<br />okrskový revizor
člen okrskového
výboru
okrskové RR
okrskový revizor
Člen SH-ČMS<br />náměstek starosty<br />okrsku, okrskový<br />velitel a předseda RR
Člen SH-ČMS
náměstek starosty
okrsku, okrskový
velitel a předseda RR
starosta okrsku
starosta okrsku
inspektor OSH
inspektor OSH
vedoucí inspektor OSH
vedoucí inspektor OSH
člen odborné rady OSH
člen odborné rady OSH
člen výkonného výboru OSH<br />nebo OKRR
člen výkonného výboru OSH
nebo OKRR
náměstek starosty OSH<br />předseda ORR
náměstek starosty OSH
předseda ORR
starosta OSH
starosta OSH
pracovník ústředí SH-ČMS<br />instruktor ÚHŠ<br />pracovník CHH
pracovník ústředí SH-ČMS
instruktor ÚHŠ
pracovník CHH
vedoucí odboru ústředí SH-ČMS<br />zástupce ředitele ÚHŠ<br />zástupce ředitele CHH
vedoucí odboru ústředí SH-ČMS
zástupce ředitele ÚHŠ
zástupce ředitele CHH
ředitel ÚHŠ<br />ředitel CHH<br />ředitel zařízení SH-ČMS
ředitel ÚHŠ
ředitel CHH
ředitel zařízení SH-ČMS
člen odborné rady SH-ČMS
člen odborné rady SH-ČMS
člen ÚKRR
člen ÚKRR
člen výkonného výboru SH-ČMS
člen výkonného výboru SH-ČMS
předseda krajské řídící rady SH-ČMS
předseda krajské řídící rady SH-ČMS
ředitel kanceláře SH-ČMS
ředitel kanceláře SH-ČMS
náměstek starosty SH-ČMS<br />a předseda ÚKRR
náměstek starosty SH-ČMS
a předseda ÚKRR
starosta SH-ČMS
starosta SH-ČMS

Zásahová jednotka SDH obce

hasič JSDH
hasič JSDH
starší hasič JSDH
starší hasič JSDH
strojník JSDH
strojník JSDH
technik JSDH
technik JSDH
velitel družstva JSDH
velitel družstva JSDH
velitel družstva JSDH<br />zástupce velitele jednotky JSDH
velitel družstva JSDH
zástupce velitele jednotky JSDH
velitel jednotky JSDH
velitel jednotky JSDH

Zkratky

VD-ZVJ – velitel družstva, zástupce velitele jednotky
VV – výkonný výbor
OKRR – okresní kontrolní a revizní rada
ÚKRR – ústřední kontrolní a revizní rada
ÚHŠ – ústřední hasičská škola
CHH – centrum hasičského hnutí
JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů
SDH – sbor dobrovolných hasičů
OSH – okresní sdružení hasičů
SH ČMS – Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska

Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů obce Slatina za laskavé poskytnutí podkladů.

Máte zájem o hudební akci ke konci prázdnin pořádanou ledečskými hasiči?
Ano
41.9%
(83)
Ne
58.1%
(115)
Připravované akce
Momentálně žádnou akci nepřipravujeme.
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
299628